Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2013

braenn
6414 25f0
Reposted fromSolarion Solarion

March 01 2013

braenn
5605 44da
Reposted fromenchantement enchantement viaFif Fif
braenn

autumn


Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaFif Fif
braenn
The Weeping Woman - Carlos Ortega Elizalde
Country: Mexico,   Software: Maya, mental ray, Mudbox
Reposted fromRafae7 Rafae7 viaArtifexExMachina ArtifexExMachina
braenn
9187 62e3 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaArtifexExMachina ArtifexExMachina
braenn

January 24 2013

braenn
1156 7145
Reposted fromcarrioncrow carrioncrow
braenn
1428 5319
Reposted fromFuinAer FuinAer
braenn
1912 f4e9
Reposted fromkrzysk krzysk
braenn
1947 7c28
Reposted fromiamstrong iamstrong
braenn

January 22 2013

braenn
Play fullscreen
niszczy, kurewsko niszczy  ♥
Reposted fromkropki kropki
braenn
Reposted fromposzum poszum
braenn
4324 89e7 500
Reposted fromretaliate retaliate viasund sund
braenn
7279 f17e
Reposted fromflamingo flamingo viazloiniedobro zloiniedobro

January 21 2013

braenn
2832 2add
Reposted fromforever-a-lone forever-a-lone
braenn
2922 edce
Reposted fromlaurien laurien
braenn
braenn
Wokaliści i muzycy to najbardziej zdeterminowani, odważni ludzie na świecie. W jednym tylko roku radzą sobie z większym odrzuceniem niż większość ludzi w ciągu całego życia. Każdego dnia mierzą się z finansowym wyzwaniem wynikającym z bycia freelancerem, z brakiem szacunku tych, którzy uważają, że powinni zabrać się za jakąś prawdziwą robotę i ze strachem o własną zawodową przyszłość. Każdego dnia muszą ignorować fakt, że to czemu poświęcili życie, może się okazać bańką mydlaną. Z każdą nutą napinają się emocjonalnie i fizycznie, ryzykując krytykę i osąd. Z każdym mijającym rokiem, wielu z nich patrzy jak rówieśnicy osiągają kolejne kamienie milowe normalnego życia - samochód, rodzinę, dom, oszczędności na koncie. Dlaczego? Ponieważ muzycy i wokaliści są gotowi poświęcić całe życie dla chwili, w której melodia, tekst, akordy, interpretacja poruszą duszę słuchacza. Wokaliści i muzycy to istoty, które skosztowały nektaru życia w tym krystalicznym momencie, gdy ich twórczy duch wylał się na słuchaczy i dotknął serc. W tym momencie są bliżej magii, Boga i doskonałości niż ktokolwiek inny. I w głębi serca wiedzą, że to właśnie jest warte poświęcenia choćby i tysiąca żyć
— David Ackert, LA Times
Reposted fromlemisz lemisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl